Gratis verzending vanaf € 20 binnen Nederland

Nieuw en Tweedehands

24 Caprices - Opus 1 For Violin Solo

Paganini, N.

Lisa Jacobs

CD   2 disc(s)   15-06-2018
Classical | Violin

In stock
Levertijd : +/- 1 tot 2 werkdagen (voorraad: 1 item)

€ 22.95
CD  
Extra info: Lisa Jacobs
Maatschappij: Outhere
Label: Cobra
Barcode: 8713897904307
Artikelcode: W75882
Suffix - prefix: 1363 COBRA
Solist(en): LISA JACOBS
Instrument(en): VIOLIN

Geen enkele violist kan eraan ontsnappen: de Caprices van Paganini. Een mooie, beruchte cyclus van 24 werken voor viool solo met een enorm arsenaal aan technische hoogstandjes.

Met zijn 24 Caprices wilde Niccolò Paganini, voor het publiek, een soort muziek spelen dat mensen nooit eerder hadden ervaren. Als een jong talent had Niccolò het publiek geschokt en woedend gemaakt, door het imiteren van dieren met zijn viool en in de Caprices -die hij heeft uitgewerkt- ging hij verder met dat experiment. Het Vogellied, jachthoorns, gelach, ezels - ze werden allemaal in leven gebracht door zijn instrument. Als het gaat om speciale technieken en bijna onmogelijke behendigheid, zijn 24 Caprices een stap verder dan Locatellis. Vooral de caprices van Paganini zitten vol drama. Kalme en bewegende passages wisselen zonder waarschuwing uit met vurige, bijna gewelddadige passages.

Voor Lisa Jacobs zijn het niet de technische aspecten van de muziek, maar precies die enorme variëteit in de muzikale karakters, het buitengewoon geluidslandschap, en de fantasie en lyriek dat haar hele leven al verbaasd heeft en dit is dan ook inspiratie geweest voor deze opname.

De Nederlandse violiste Lisa Jacobs speelt drie van de concerten van Locatteli met gewaagde karakterisering, en voldoet aan hun formidabele technische uitdagingen met lovenswaardige atletiek en élan. (The Strad, VK, 2017)

De Nederlandse vioolvirtuoos Lisa Jacobs staat bekend om haar gepassioneerde uitvoeringen, interessante programma's en communicatieve kwaliteiten op het podium. Ze is net zo thuis op het concertpodium met concerto's, kamermuziek en solo's. Lisa Jacobs werkte samen met onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest, Brussel Philharmonic, Bremer Philharmoniker en gerespecteerde dirigenten zoals Riccardo Chaily, Neeme Järvi, Massimo Quarta, Otto Tausk, Jan Willem de Vriend en Carlos Miguel Prieto.

No violinist can escape them: Paganini’s Caprices. A beautiful, infamous cycle of 24 works for violin solo with an enormous arsenal of technical delights.

With his 24 Caprices Niccolò Paganini set out to fascinate the audience and play the kind of music that people had never experienced before. As a young talent Niccolò had shocked and enraged the public by imitating animals using his violin and in the Caprices he elaborated on that earlier experimentation. Birdsong, hunting horns, laughter, donkeys – they were all brought to life through his instrument. When it comes to special techniques and almost impossible dexterity, his 24 Caprices go a step further than Locatellis. Above all Paganini’s caprices are full of drama. Calm and moving passages interchange without warning with fiery, almost violent passages.

For Lisa Jacobs it is not the technical aspects of the music, but exactly that enormous variety in the musical characters, the extraordinary sound landscape, and the fantasy and lyricism that has amazed her all her life and has been an inspiration for this recording.

Dutch violinist Lisa Jacobs performs three of Locatteli’s concertos with bold characterization, and meets their formidable technical challenges with commendable athleticism and élan.?(The Strad, UK, 2017)

Dutch violin virtuoso Lisa Jacobs is known for her passionate performances, interesting programs and communicative qualities on stage. She is equally at home on the concert stage with concertos, chamber music and solo works. Lisa Jacobs collaborated with amongst others the Royal Concertgebouw Orchestra, Brussels Philharmonic, Bremer Philharmoniker and respected conductors such as Riccardo Chaily, Neeme Järvi, Massimo Quarta, Otto Tausk, Jan Willem de Vriend and Carlos Miguel Prieto.

"Lisa Jacobs heeft terecht gekozen voor 'hoog spel'. Wat wil zeggen dat ze niet alleen de technische maar ook de expressieve grenzen van deze muziek diepgaand heeft verkend en vervolgens gestalte gegeven. Dat blijkt tenminste uit haar glanzende interpretatie. De stokvoering is net zo exemplarisch als de vingertechniek, articulatie en ritmische profilering zijn verbluffend, de expressieve aspecten elektriserend, het algehele beeld vol allure. 

Lisa Jacobs has rightly opted for 'highest performance'. Which means she has explored in depth and then shaped the technical and expressive boundaries of this music. At least this is evident from her shining interpretation. The bowing is just as exemplary as the finger technique, articulation and rhythmic profiling are amazing, the expressive aspects electrifying, the overall picture full of allure".
Aart van der Wal - Opus Klassiek