Gratis verzending vanaf € 20 binnen Nederland

⇒ Naar specifiek zoeken

SACRED & SECULAR MOTETS

WESER RENAISSANCE

RORE, CIPRIANO DE

CD   1 disc(s)   01-01-1998
Classical | Vocal

Geen voorraad

€ 99.95
Extra info: RORE, CIPRIANO DE
Dirigent: MANFRED CORDES
Maatschappij: Econa Records
Label: CPO
Barcode: 0761203950621
Artikelcode: 00994A
Suffix - prefix: 999506

Bremen Weser-Renaissance, Manfred Cordes

Cipriano de Rore:
1. Laudem dicite à 5
2. Ave regina à 7
3. Lustue es à 5
4. Misere nostri à 4
5. O crux à 4
6. Pater noster à 5
7. Da pacem domine à 5
8. O Fortuna à 5
9. Mirabar solito à 6
10. O Qui populos à 5
11. Descendi in hortum meum à 7
12. Caro mea à 4
13. Bati omnes à 4
14. Quem vidistis à 7
15. Hodie christus natus est à 6
16. Agimus tibi gratias à 5